شرکت ایمن پرواز آسمان کاسپین به عنوان مرکز آموزش علوم هوانوردی و خلبانی پرنده های بدون سرنشین غیرنظامی و  تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری، دوره های خلبانی پهپاد را برگزار می نماید. 


این دوره های در بخش های متنوعی برگزار خواهد شد که در ادامه به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت.

دوره ی خلبان عمومی کنترل پهپاد (RePL)

این دوره مطابق با دستورالعمل چگونگی بکارگیری از وسایل پرنده بدون سرنشین سازمان هواپیمایی کشوری موسوم به CAD9060 با استفاده از اساتید مجرب در محیطی استاندارد و تجهیزات اختصاصی آموزشی نظیر فضای کلاس تئوری، کلاس شبیه ساز و همچنین برگزاری کلاس عملی در محیط فرودگاهی برگزار می گردد. این دوره برای تمامی دارندگان پرنده های بدون سرنشین موسوم به پهپاد ها اجباری می باشد.

 مدت زمان برگزاری این دوره به مدت 28 ساعت (مجموع 12 ساعت تئوری و 16 ساعت عملی) و در 5 روز خواهد بود. 

در انتهای دوره و پس از تکمیل پرونده دانش پذیران طبق شرایط الزامی سازمان هواپیمایی کشوری، به کلیه شرکت کنندگان در صورت اخذ حداقل شرایط لازم، گواهینامه معتبر سازمان هواپیمایی کشوری اعطا می گردد.

دوره های یکپارچه تجاری

آن دسته از عزیزانی که دوره خلبان عمومی کنترل پهپاد (RePL) را با موفقیت سپری نموده اند و در حوزه های تجاری استفاده از پهپاد ها فعالیت می نمایند، میتوانند در دوره های یکپارچه تجاری مخصوص به فعالیت خود، طبق سرفصل های استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری شرکت نمایند. این دوره ها به صورت تخصصی در شرکت ایپاک-مرکز آموزش علوم هوانوردی و خلبانی پرنده های بدون سرنشین غیرنظامی-برگزار میگردد.

«دوره تصویربرداری هوایی»

شرکت ایپاک در این دوره با بهره گیری از دانش متخصصین حوزه تصویربرداری هوایی، تصویربرداری حرفه ایی هوایی را آموزش خواهد داد.

 مدت زمان برگزاری این دوره به مدت 28 ساعت (مجموع 10 ساعت تئوری و 18 ساعت عملی) و در 5 روز خواهد بود. 

در انتهای دوره و پس از تکمیل پرونده دانش پذیران طبق شرایط الزامی سازمان هواپیمایی کشوری، به کلیه شرکت کنندگان در صورت اخذ حداقل شرایط لازم، گواهینامه معتبر سازمان هواپیمایی کشوری اعطا می گردد.

«دوره نقشه برداری هوایی»

در این دوره نحوه نقشه برداری هوایی آموزش داده خواهد شد و دانش پذیران در پایان این دوره با نحوه تصویربرداری و پایش تصاویر به دست آمده آشنا خواهند شد.

 مدت زمان برگزاری این دوره به مدت 28 ساعت (مجموع 12 ساعت تئوری و 16 ساعت عملی) و در 5 روز خواهد بود. 

در انتهای دوره و پس از تکمیل پرونده دانش پذیران طبق شرایط الزامی سازمان هواپیمایی کشوری، به کلیه شرکت کنندگان در صورت اخذ حداقل شرایط لازم، گواهینامه معتبر سازمان هواپیمایی کشوری اعطا می گردد.

«دوره محلول پاشی هوایی»

در پایان این دوره دانش پذیر تمامی اصول مربوطه به سمپاشی هوایی و کار با پهپاد های سمپاش را آموزش خواهد دید. 

 مدت زمان برگزاری این دوره به مدت 28 ساعت (مجموع 14 ساعت تئوری و 14 ساعت عملی) و در 5 روز خواهد بود. 

در انتهای دوره و پس از تکمیل پرونده دانش پذیران طبق شرایط الزامی سازمان هواپیمایی کشوری، به کلیه شرکت کنندگان در صورت اخذ حداقل شرایط لازم، گواهینامه معتبر سازمان هواپیمایی کشوری اعطا می گردد.

نمایش بیشتر بستن